7m với 9 Sự nghiệp sinh thái với mức lương cao

7m.cn là website cập nhật kết quả, tỉ số bóng đá nhanh nhất tại Trung Quốc. Đây là website được nhiều dân cá độ chuyên nghiệp lựa chọn trước khi đưa ra quyết định đặt cược vào đội bóng nào. 7m china cung cấp thông tin thống kê chi tiết nhất về lịch sữ đối đầu của 2 đội, phong độ gần đây, lịch thi đấu tiếp theo của từng đội bóng, đội hình ra sân. Với những thông số trên bạn hoàn toàn có thể dự đoán chính xác kết quả của mình đang quan tâm.

Sự nghiệp sinh thái với mức lương cao của 7m

Kỹ sư môi trường

Mô tả công việc bao gồm: thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai công nghệ mới, cơ sở hạ tầng, chiến lược sản xuất và sản phẩm để sản xuất năng lượng sạch, công nghệ hiệu quả và các nguồn năng lượng tái tạo. Tùy thuộc vào việc họ làm việc trong các tổ chức thương mại hay công cộng, các kỹ sư môi trường kiếm được trung bình 77.920 đô la mỗi năm. (Tìm hiểu thêm thông tin về màu xanh lá cây có nghĩa là gì?)

Nhà vật lý

Đối với nghề này, bạn phải bắt đầu, tiến hành và đánh giá nghiên cứu, và là một chuyên gia trong việc sản xuất năng lượng từ chất cô đặc. Các nhà vật lí trong lĩnh vực này có mức lương trung bình hàng năm là 106.440 USD.
Nhà
khoa học môi trường Các nhà khoa học này cung cấp lời khuyên chuyên môn về làm sạch các khu vực xây dựng môi trường. Ngoài ra, họ điều tra và thiết kế các kế hoạch và sửa chữa các trang web bị ô nhiễm. Lương bình quân hàng năm là 65.280 USD.

Hóa chất

Làm việc với hóa chất có thể không có vẻ “xanh”, nhưng nó có thể được. Các nhà hóa học tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học, năng lượng, năng lượng nhiệt hạch, khoa học môi trường hoặc vật lý hạt nhân. Bằng cách sử dụng thông tin này, họ đề xuất và đánh giá các chính sách, chương trình và sản phẩm mới có liên quan đến năng lượng và năng lượng tái tạo và các biện pháp bảo vệ môi trường. Tiền lương không phải là rất xấu, trung bình $ 71,070 một năm.

Giám đốc Bền vững

Đây là một vị trí công ty khá mới ở nhiều công ty khác nhau. Giám đốc về tính bền vững chịu trách nhiệm khởi xướng và quản lý các chương trình tạo ra giá trị và cải thiện môi trường. Ví dụ về các dự án có thể bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng hoặc thương mại hóa các nỗ lực bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư. Mức lương cho vị trí mới và uy tín này là $ 120,000 đến $ 150,000.

Giám đốc Cơ quan

Phòng Quản trị và Tuân thủ Năng lượng Thủy điện, được Ủy ban Điều chỉnh Năng lượng Liên bang sử dụng, giám sát các giấy phép của các tổ chức tham gia vào thủy điện. Vị trí cấp điều hành này chịu trách nhiệm về các chức năng kỹ thuật và hành chính của cơ quan. Mức lương hàng năm khoảng từ $ 117,787 và $ 177,000 rất hào phóng.

Chuyên gia Chương trình Công nghệ Năng lượng

Những chiến lược gia này cũng là cố vấn chính sách liên bang. Họ tư vấn cho các quan chức của cơ quan chính phủ và cơ quan lập pháp về tính khả thi, lợi nhuận và các mối quan tâm khác. Vai trò quan trọng này ảnh hưởng đến việc ra quyết định về nguồn năng lượng. Mức lương từ $ 102,830 đến $ 153,200.
Chuyên viên Phân tích / Chuyên gia Tài chính
Các nhà phân tích của các chương trình của chính phủ thiết lập chính sách và điều phối các chương trình. Các chuyên gia tài chính kiểm soát ngân sách của các chương trình và các hoạt động khác để thực hiện các chương trình xanh mới. Các nhà phân tích và các chuyên gia tài chính hoạt động trong tất cả các cơ quan chính phủ, bao gồm cả các cơ quan liên quan đến năng lượng, môi trường và giáo dục. Mức lương cho những việc này là $ 84,780 một năm.

Nhà kinh tế học

Có lẽ cái gì đó tốt có thể kết hôn với nền kinh tế và môi trường. Là một nhà kinh tế học có thể là sinh thái bằng cách nghiên cứu và phân tích tác động của năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo đối với nền kinh tế ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Lương của các nhà kinh tế trung bình khoảng 90.830 đô la một năm. (Tìm hiểu thêm về khía cạnh thị trường xanh của Lưu trái đất: Trở thành một nhà tư bản.)

 

9 Carreras ecológicas con salario alto

Abrazar árboles no es solo para activistas voluntarios, ¡también es para las corporaciones estadounidenses! A pesar de lo que piensas, puedes ganar un salario decente mientras salvas el planeta. Los empleos de cuello verde se pueden encontrar tanto en el sector privado como en el público; incluso pueden encontrarse en trabajos que nunca hubieras considerado “verdes”. Los siguientes son algunos de los trabajos de cuello verde que pagan más según los datos de 2008 de la Oficina de Estadísticas Laborales y los listados de trabajo reales.

Ingeniero ambiental

La descripción del trabajo implica: diseñar, desarrollar, probar e implementar nueva tecnología, infraestructura, estrategias de fabricación y productos para producir energía limpia, tecnología eficiente y fuentes de energía renovables. Dependiendo de si están empleados en organizaciones comerciales o públicas, los ingenieros ambientales ganan un promedio de $ 77,920 por año. (Obtenga más información en ¿Qué significa ser verde?)

Físico

Para esta profesión, debe iniciar, conducir y evaluar investigaciones, y ser un experto en la producción de energía a partir de materia condensada. Los físicos en este campo tienen un salario anual promedio de $ 106,440.
Científico ambiental
Estos científicos brindan asesoramiento experto en la limpieza de sitios de construcción ambiental. Además, investigan y diseñan planes y corrigen sitios contaminados. El salario promedio anual es de $ 65,280.

Químico

Trabajar con productos químicos puede no parecer muy “verde”, pero puede serlo. Los químicos realizan investigaciones en los campos de la biología, la energía, la energía de fusión, las ciencias ambientales o la física nuclear. Al usar esta información, proponen y evalúan nuevas políticas, programas y productos relacionados con la energía eficiente y renovable y las salvaguardas ambientales. La paga tampoco es muy mala, promediando $ 71,070 por año.

Director de Sostenibilidad

Esta es una posición corporativa bastante nueva en muchas compañías diferentes. El director de sostenibilidad se encarga de iniciar y administrar programas que crean valor y mejoran el medio ambiente. Ejemplos de proyectos pueden incluir la reducción del consumo de energía o la comercialización de esfuerzos de sostenibilidad para clientes e inversores. El salario de este nuevo y prestigioso puesto es de $ 120,000 a $ 150,000.

Director de Agencia

La División de Administración y Cumplimiento de la Energía Hidroeléctrica, empleada por la Comisión Reguladora de la Energía Federal, supervisa las licencias de las organizaciones involucradas en la energía hidroeléctrica. Este puesto de nivel ejecutivo es responsable de las funciones técnicas y administrativas de la agencia. El salario anual oscila entre los apuestos $ 117,787 y los muy generosos $ 177,000.

Especialista del Programa de Tecnología Energética

Estos estrategas también son asesores de política federal. Asesoran a los funcionarios de las agencias gubernamentales y la legislatura sobre la viabilidad, la rentabilidad, y otras preocupaciones. Este papel crítico afecta la toma de decisiones con respecto a los recursos energéticos. El salario es de $ 102,830 a $ 153,200.
Analista / Especialista Financiero
Los analistas de programas gubernamentales establecen políticas y coordinan programas. Los especialistas financieros controlan los presupuestos de los programas y otras actividades para implementar nuevos programas verdes. Los analistas y especialistas financieros operan en todas las agencias gubernamentales, incluidas las que se ocupan de la energía, el medio ambiente y la educación. El salario para estos trabajos es de $ 84,780 por año.

Economista

Tal vez algo bueno puede ser casarse con la economía y el ecologismo. Ser un economista puede ser ecológico mediante la realización de investigaciones y análisis del impacto de la energía eficiente y renovable en la economía a nivel local, estatal y federal. Los salarios de los economistas promedian $ 90,830 por año. (Conozca más sobre el lado del mercado del ecologismo en Save the Earth: Become A Capitalist.)

Las fuentes educativas están disponibles para ayudar a los posibles trabajadores de cuello verde a obtener credenciales a demanda. Las posiciones están disponibles tanto para los trabajadores emergentes como para los líderes experimentados. Se espera que los trabajadores de cuello verde bien calificados continúen atrayendo una compensación lucrativa. (Obtenga más información en http://www.taichinhhana.com/ .)

Buenas practicas de gestion ambiental y produccion mas limpia en PYMES de Uruguay

m DSC 2035En el marco del Proyecto ECONORMAS MERCOSUR y su línea de acción “Promoción de la Producción y Consumo Sostenible”, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tuvo lugar el lanzamiento de la consultoría para la implementación de prácticas de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES de Uruguay; realizado el pasado 7 de agosto en el Club del Campo, departamento de Tacuarembó. Este evento es parte de las actividades que se desarrollan en el marco del contrato ECONORMAS/020/2012, Intervención Ambiental en PYMES, adjudicado al consorcio GOPA Consultants.

El evento contó con las palabras del Director Nacional de Medio Ambiente, Arq. Jorge Rucks, y de la Directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Tacuarembó, Ing. Laura Lacuague.
La Coordinadora Nacional del Subgrupo de Trabajo Nº 6 Mercosur, Lic. Giselle Beja, dio la palabra al experto principal regional del contrato, Ing. Fabio Guoli, al experto para Uruguay, Ing. Rodrigo Barros y a la Coordinadora Técnico Administrativa para el Proyecto ECONORMAS y Punto Focal de PCS, Lic. Graciela Rossi.
Participaron del evento las empresas seleccionadas para formar parte de la consultoría, perteneciente al sector aserraderos y productos de madera para la construcción, de los Departamentos de Montevideo, Paysandú, Rivera, y Tacuarembó, así como representantes de la Intendencia de Tacuarembó y del MVOTMA.

El experto principal Fabio Guoli, de la empresa GOPA Consultants (Alemania), presentó los detalles de la consultoría que brindará capacitación a las 11 PYMES que participan del Programa. A continuación, el experto en la temática para Uruguay, Rodrigo Barros, comentó las actividades que pertenecen a la etapa de diagnóstico de las empresas seleccionadas.

A su vez, Graciela Rossi, presentó el marco regional y los antecedentes del Proyecto con las 4 líneas de acción que componen el Proyecto ECONORMAS, haciendo especial énfasis en la línea de Promoción de la Producción y Consumo Sustentables (PCS) tanto en lo regional como en las acciones realizadas a nivel nacional y sus beneficios a futuro.
A continuación, hubo un espacio de preguntas a las autoridades y los expositores que motivó un fructífero intercambio de información entre los presentes a propósito de la temática.

Submit Buenas prácticas de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES de Uruguay in FaceBook Submit Buenas prácticas de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES de Uruguay in Google Bookmarks Submit Buenas prácticas de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES de Uruguay in Twitter Submit Buenas prácticas de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES de Uruguay in Twitter
 

Localización Y Duración

El Proyecto tiene una dimensión regional y es ejecutado en los 4 Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). La coordinación operativa del programa estará a cargo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

El período de ejecución del convenio es de 60 meses. Este período de ejecución comprende dos fases: 1) Fase de ejecución operativa, que comenzó a partir de la entrada en vigor del convenio de financiación (23 de noviembre de 2009)y tiene una duración de 54 meses. 2) Fase de cierre, de una duración de 6 meses, que comenzará a partir de la fecha de vencimiento de la fase de ejecución operativa.

Entidades Beneficiarias

Los beneficiarios directos del Proyecto son los Estados Partes del MERCOSUR – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -, representados por el Grupo Mercado Común (GMC). El Proyecto tiene una dimensión regional y es ejecutado en los 4 Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Objetivo


Objetivo general

Mejorar la calidad y seguridad de los productos del MERCOSUR y fortalecer su capacidad de conciliar el crecimiento de la actividad económica y comercial con  la gestión sostenible de los recursos y el fortalecimiento de la protección ambiental.Objetivo específico
Impulsar el proceso de consolidación e integración del MERCOSUR y el desarrollo sostenible de la región, mediante la promoción de prácticas de producción y consumo sostenible, el fortalecimiento de la protección ambiental y de la salud, así como el incremento del comercio a través de la convergencia de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Presupuesto Del Programa

El coste total del programa ECONORMAS MERCOSUR es de dieciocho millones de euros (€18.000.000), de los cuales doce millones (€12.000.000) serán financiados con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas y 6 millones (€6.000.000) serán financiados por el MERCOSUR, de los cuales €4.800.000 serán contrapartida en especie y € 1.200.000 en efectivo.El Programa será ejecutado mediante el régimen de gestión parcialmente descentralizada.

El Proyecto

El proyecto se enmarca dentro del Programa Indicativo Regional (PIR) 2007-2013 de la cooperación de la Unión Europea con el MERCOSUR. Dicho programa se aposenta sobre tres áreas prioritarias:

  • Apoyo a la institucionalización del MERCOSUR
  • Apoyo a la profundización  del MERCOSUR.
  • Esfuerzos para consolidar y aumentar la participación de la sociedad civil y el conocimiento del proceso regional de integración.

El programa surge a su vez de las estrategias, de los planes y de las agendas sectoriales  definidos por el propio MERCOSUR, a través de sus grupos técnicos (Sub Grupo de Trabajo Nº 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad” y Sub Grupo de Trabajo Nº 6 “Medio Ambiente”) y sus foros políticos (por ej. Reunión de Ministros de los sectores ambiente, comercio e industria). El proyecto constituye una  experiencia piloto que pretende hacer converger las estrategias transversales de cada Estado Parte en estrategias regionales coherentes y ejecutables y articula cuatro líneas de acciones integradas y complementarias entre si: 1. La promoción de la producción y consumo sostenibles (PCS); 2. La lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía (DyS); y 3. Avances para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), definidas por el SGT Nº6, y 4. La convergencia de la base normativa y reglamentaria – calidad y seguridad-  de productos en áreas específicas seleccionadas – madera y muebles (en Uruguay y Paraguay), productos eléctricos, metalmecánica – y creación de capacidades regionales de evaluación de la conformidad, definida por el SGT Nº3.

La Resolución GMC Nº 41/09 aprobó la firma del Convenio de Financiación para el Proyecto “Programa Apoyo a la Profundización del Proceso de Integración Económica y Desarrollo Sostenible del MERCOSUR (ECONORMAS MERCOSUR)” DCI-ALA/2009/19707, entre la Comunidad Europea representada por la Comisión de las Comunidades Europeas y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) representado por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR, quién designa al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) de la República Oriental del Uruguay como Entidad Ejecutora del Proyecto.